9D

Maar vader Anchises strekt zijn handpalmen blij naar de hemel uit en bidt:"Vader van de goden en mensen, aanschouw ons en geef opnieuw een gunstig voorteken" Plotseling valt er een ster van de hemel en blijft boven ons huis staan. Vader roept uit: "Nu,nu is er geen uitstel meer. Dit teken, goden, komt van jullie. Zoon, ik weiger niet langer met je mee te gaan" Ten midden van vele Trojanen vluchten wij. Ik draag vader op mijn schouders. Vader draagt de Penaten van Troje. met mijn linkerhand hou ik vader vast, met de rechter Ascanius. De kleine jongen kan met zijn voeten het tempo nauwelijks bijhouden. Achter ons gaat Creusa voort. Plotseling horen wij een luid geschreeuw. Verschrikt rennen wij in uiteenlopende richtingen. Na vele uren komen wij buiten de stad samen bij een verlaten tempel. Een van ons ontbreekt. Ach, Creusa, waar ben je?