12B

Almachtige Juppiter, ziet u dit? Indien u werkelijk almachtig bent, help mij! Of zijn wij tevergeefs bang voor u, wanneer u met uw bliksems slingert en uw vuren in de wolken ons hart tevergeefs bang maken. Ik, nadat Dido met de Tyriers uit haar vaderland in Africa is aangekomen, heb haar goed ontvangen. Ik gaf haar een woning toen ze in onze gebieden rondzwierf. Zij heeft met mijn hulp een zeer mooie stad kunnen stichten. Deze vrouw heeft een huwelijk met ons afgewezen en ze heeft Aeneas opgenomen in haar koninkrijk. En nu heeft hij, zoals Paris,met zijn halfverwijfde metgezellen haar hart in vuur en vlam gezet. Hij draagt de muts uit Phrygie, zijn haar is nat van de geurtjes. Wij droegen toch niet tevergeefs onze geschenken naar uw tempels? Hij de almachtige heeft naar hem geluisterd en wendde zijn ogen naar de stadsmuren van Carthago. Daar ziet hij de geliefden, koningin en haar gast. 15. Toen riep hij Mercurius en beval hem Aeneas te waarschuwen.