8B

Kijk in mijn slaap verschijnt de bedroefde Hektor voor mijn ogen. Hij huilt. Ach, wat ziet hij er uit! Hij draagt zeer veel wonden. Zijn voeten zijn gezwollen. In mijn droom begin ik te huilen en zeg: "O Hektor, o betrouwbare redding van Troje! Hoe ik jou na veel doden en na allerlei inspanningen eindelijk zie!" Hij zucht en roept uit: ?Ach vlucht zoon van een godin! Je moet je ontrukken aan de vlammen! De vijand heeft de muren (ingepikt). Het hoge Troje stort in. Wij kunnen Troje niet meer verdedigen. Er is genoeg gegeven aan Priamus en het vaderland. Redt de stadsgoden van Troje? Intussen nadert meer en meer strijd ons huis. Geluid van wapens en van schreeuwende Trojanen wekken mij uit m'n slaap. Ik ren naar buiten. Van alle kanten hoor ik geschreeuw. Overal zie ik bloed. Overal maken de Grieken een bloedbad.