11A

Intussen verliet Aurora de oceaan. Veel Trojanen en Tyriërs haastten zich naar het paleis. Ze dragen netten, strikken en lansen. Honden zijn ook aanwezig. De voornaamsten der Tyriërs wachten bij de drempel van het paleis op de koningin. Kijk, daar komt ze. Een geweldige menigte slavinnen omringt haar. Ze aarzelt een beetje. Ze blijft op de drempel staan. De purperen mantel van Dido is met goud versierd. Een gouden diadeem bedekt haar haar. Aeneas ging naar haar toe en voegde de groepen Trojanen en Tyriërs samen. zoals in het begin van de lente Apollo over de bergruggen van het eiland Delos voortschrijddt en de reidansen opnieuw instudeert, zo ging Aeneas zelf; een zo grote charme straalde van hem af. De Tyriërs en Trojanen verlieten de stad en gingen naar de steile bergen. Kijk hier renden wilde geiten van de bergen naar beneden, daar verlieten herten de dichte bossen en staken het uitgestrekte veld over. De jonge ascanius zat op zijn paard en ging blij nu eens deze, dan weer die mensen in galop voorbij.