11B

Plotseling dondert de hemel met groot gerommel. Regens storten neer en de beken zijn gezwollen van waterstromen van de bergen. Een zwarte nacht bedekt ons land. Tyriërs en Trojanen zoeken hevig verschrikt over de akkers afgelegen huizen. Dido en de leider van de Trojanen kwamen in dezelfde grot terecht. Toen gaf Juno een teken. Vuren flitsten en vanaf de toppen van de bergen riepen nimfen oehoe. Arme Dido, deze dag is voor jou de oorzaak van het kwaad en van jouw dood geweest. Jij kommerde je niet meer om je goede naam, je verborg je liefde niet meer. Jij hebt je heimelijke liefde een huwelijk genoemd. Terstond rende Fama, die gruwelijke godin, door de grote steden van Afrika. Ze vulde de harten van de mensen met verschillende praatjes en bezong wat er wel en wat er niet gebeurd was.