3A

  1. Aeneas is een Trojaan.
  2. Aeneas rent. Hij vlucht.
  3. Anchises is een Trojaan.
  4. Anchises vlucht.
  5. Hij rent niet. Hij is immers een oude man.
  6. Ascanius is een Trojaan.
  7. Ascanius vlucht.
  8. Hij rent. Hij is immers een jongen.
  9. Aeneas Anchises en Ascanius vluchten. Waarom vluchten zij?
  10. Zij zijn bang. De oorlog woedt. Troje is ingenomen.