14B : Ontmoeting met Anchises

Zodra vader Anchises Aeneas over de vlakte zag aankomen, strekt hij blij zijn handen uit naar hem en riep: "Eindelijk ben je gekomen, mijn allerliefste zoon. Eindelijk staat het mij vrij jouw gezicht te zien en jouw stem te horen. Want vroeger had ik al gehoord dat jij na veel zwerftochten eindelijk in Afrika bent aangekomen; koningin Dido heeft jou en jouw mannen vriendelijk ontvangen. Ook had ik gehoord dat Jupiter Mercurius naar jou heeft gestuurd; dat hij jou had bevolen de koningin te verlatewn en Italië op te zoeken. Ik ben zeer blij dat jij hebt gehoorzaamd aan het bevel van Jupiter.", zo sprak hij. Aeneas antwoordde: "O vader, jouw bedroefde beeld, dat mij vaak in mijn slaap verscheen dwong mij hierheen af te dalen. Geef mij de rechterhand. Ontrek je niet aan mijn kussen." Driemaal probeerde Aeneas zijn armen rondom de hals van zijn vader te leggen.. Driemaal ontsnapte de schim van Anchises hem.