3C

Aeneas dwaalt rondt door Troje en hij zoekt Creusa. Creusa is echter op de vlucht gestorven. Plotseling verschijnt er een schim. De schim is van Creusa. De schim zegt: De oorlog woedt, Troje is ingenomen! Creusa is gestorven: Vlucht! Aeneas vlucht echter niet. Dan zegt de schim: Vlucht! Een nieuw vaderland en een nieuw koninkrijk staan je te wachten. Dan pas gehoorzaamt Aeaneas en hij vlucht.