14D

Vader Anchises wees tussen de menigte van zielen bepaalde uitstekende mannen met zijn vinger aan en zei: "Kijk! Hier zie je jou toekomstige nakomers: Romeinen, die uit onze afstammingen geboren zullen worden." En hij roonde zijn zoon de stichters van Rome, de troste koningen, de consuls, en helden van de republiek, en de goddelijke augustus. Toen zei hij: "De Grieken zullen welliswaar beter standbeelden van marmer kunnen beeldhouden en processen voeren en met een passer de omwentelingen van de hemel beschrijven. Maar jouw kunst zal het zijn, Romein, de volkeren met gezag te regeren om rechtvaardige vrede op te leggen om onderworpenen te ontzoen en hoogmoedigen volkomen te overwinnen. Zo stak Anchises de liefde voor de toekomiste roem van zijn zoon Aeneas in vuur en vlam. Vervolgens liet hij zijn zoon uit de onderwereld gaan. Aeneas keerde blij terug naar de schepen, waar zijn makker en de kleine Ascanius hem verwachten. In zijn geest bleven de woorden van zijn vader hangen.