Wordt het hier nooit stil?

Vele zieken in de stad sterven door het gebrek aan slaap. Want welke huurkamertjes laten de slaap toe ? De doortocht van de karren in de scherpe bochten en een scheldpartij van een stilstaande menigte zouden zelfs zeekalveren uit hun slaap wekken. Alleen een rijk man kan hier slapen. Voor de armen is er geen plaats in de stad om te slapen of om na te denken. 's Morgens maakt de schoolmeester lawaai, 's nachts de bakkers en overdag de koperslagers met hun hamertje. het gelach van een voorbijgaande maakt ons wakker en Rome staat aan ons bed.