De eerste grondwet, de Magna Charta

Wij, John, bij gods genade koning van Engeland, hebben toegestaan aan alle vrije mensen van ons koninkrijk alle hierondervermelde vrijheden. Een vrij mens mag niet gestraft worden voor een klein misdrijf, tenzij volgens de aard van het misdrijf. En voor een groot misdrijf moet hij gestraft worden volgens de grootte van het misdrijf. Geen enkel vrij mens mag gevangen genomen worden of verbannen worden of op een andere manier in zijn rechten aangetast worden, tenzij door een wettelijk vonnis van zijn gelijken of door middel van de wet.