Als de staatskas leeg is.

Toen tijdens de 2de Punische oorlog de uitgeputte staatskas zelfs niet volstond voor de eredienst aan de goden, spoorden de tollenaars de sensoren spontaan aan, opdat ze het geld zo zouden uitzetten, dat de staat een overvloed aan geld had. Zij beloofden dat ze alles zouden voorschieten en dat ze niet 1 as zouden opvragen, tenzij tot na de afloop van de oorlog. De meesters eisten hun prijs niet voor hun slaven, die Sempronius Gracchus wegens de bekende strijd te Beneventum had vrijgelaten, van de imperator op. Ook in de kampenvroeg geen ruiter, geen honderdman hun soldij. De mannen en vrouwen brachten al wat ze hadden van zilver en goud bij elkaar. Hoewel de senaat de burgers, die deze diensten bewezen hadden, vrijgesteld van belastingen, wou niemand gebruik maken van dit voorrecht.