De ganzen van het kapitool - unit 6 p74

De Galliers klommen zo stil naar de top, dat ze niet alleen de bewakers konden misleiden, maar zelfs de honden niet wakker maakten. De ganzen konden ze niet misleiden; de Romeinen hadden hen in de grootste hongersnood gespaard, omdat ze gewijd waren aan Iuno. En dit betekende hun redding : want door hun gesnater en door het geklapper van hun vleugels werd Marcus Manlius, een uitstekend oorlogsman, wakker. Hij greep de wapens en terwijl hij de anderen te wapen riep, gooide hij de Gallier, die reeds op de top stond, naar beneden.