3.2e De Gallische maatschappij

In de eerste plaats willen zij hiervan overtuigen, dat de levensaders niet sterven, maar na de dood van de een op de ander overgaan, en zij denken dat mensen vooral hierdoor tot moed worden aangespoord als de vreselijke dood minachten ze discussiëren bovendien veel over de sterren en hun beweging over de grote van het heelal end e aarde, over de natuur, over kracht en macht van de onsterfelijke goeden, over de [???] En dragen dit aan de jeugd over.

Meer Fortuna 3 vertalingen: