1.3f Noach verlaat de ark

God echter sprak tot Noach:"Ga uit de ark, jij en jouw vrouw, jouw zonen en de echtgenoten van jouw zonen met jou. Alle levende wezens, die bij jou zijn, uit al wat leeft zowel van de vogels als de dieren en alle krijpende gediertes die over de aard kruipen, leid hen uit met jou en jullie gaan binnen over de aarde."Dus Noach is naar buiten gegaan en zijn zonen, zijn echtgenote en de echtgenoten van zijn zonen met hem. Maa alle rechtvaardige levende wezens en alle reptielen die over de aarde kruipen, hun gunstige soort, zijn uit de ark gegaan. Noach bouwde echter een altaar voor de Heer en terwijl hij een keuze maakte uit al het vee en de reine vogels, offerde hij een brandoffer op het altaar. En de Heer rook een liefelijke geur en hij zegt tegen hem:"Ik zal verder helemaal niet vervloeken de mensen op aarde; Immers de neiging en overweging van het menselijk hart was geneigd tot het slecht vanaf zijn jeugd;

Meer Fortuna 3 vertalingen: