3.1 De indeling van Galli

Gallië is in z'n geheel in drie delen verdeeld waarvan de Belgen een deel bewoonden, de Aquitaniers een ander en het derde deel wordt bewoont door diegene die in hun eigen taal Kelten en in onze taal Galliërs worden genoemd. Al deze verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De rivier Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniers en de Marne en de Seine scheiden hen van de Belgen. Van als deze zijn de Belgen het dapperst, vanwege het feit dat zij het verst van de cultuur en beschaving verwijderd zijn van de provincie en het minst vaak koopmannen hen bezoeken en die dingen in voeren die leiding tot het slap maken van de geest en het dichtst bij de Germanen zijn die aan de overkant van de Rijn wonen, en met wie zie voortdurend de oorlog voeren. Om deze reden overtreffen de Helvetiërs ook de overige Galliërs in dapperheid, omdat ze bijna dagelijks vechten met ze, wanneer ze ofwel hen uit hun gebied weren ofwel zelf op hun gebied oorlog voeren.

Meer Fortuna 3 vertalingen: