1.2b God schept de mens

Die is de geboorte van de hemel en de aarde, toen ze geschapen werden, op de dag waarop de Heer God hemel en aarde schiep. En al het struikgewas van de akker voordat het in de aarde ontstond en al het gras van het veld voordat het groeide; niet alleen had Heerser God het doen regenen over de aarde en er was geen mens om het land te bebouwen; maar een damp steeg op uit de aarde, de gehele bodem van de aarde bevochtigende. Dus vormde Heerser God de mens uit de stof van de aarde, en blies in zijn gezicht de levensadem in en is de mens gemaakt tot een levende ziel.

Meer Fortuna 3 vertalingen: