1.3c De overstroming begint

En hij was 600 jaar, toen de wateren van de overstroming over de aarde stroomden. En Noach was naar binnen gegaan en zijn vrouw, zijn zonen en de echtgenoten van zijn zonen met hem, in de ark, vanwege de wateren van de overstroming. De levende wezens ook, rein en onrein en de vogels, en van allen, die zich bewegen over de aarde, twee en twee gingen zij naar binnen naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God had opgedragen aan Noach.

Meer Fortuna 3 vertalingen: