12.1d Seneca, lessen in de filosofie

Het is noodzakelijk dat je nabootst of haat. Echter beiden moeten vermeden worden:word noch gelijk aan de slechten,omdat het er veel zijn,noch vijandig aan de velen/massa,omdat ze anders zijn/is. Trek je terug in jezelf,zoveel je kunt! Ga met hen om die jou beter kunnen maken! Laat hen toe die jij beter kan maken! Die dingen gebeuren wederzijds en terwijl de mensen onderwijzen,leren zij. 5 Er is geen reden dat de eerzucht om je talent in het openbaar te tonen je in het middelpunt van de belangstelling plaatst,zodat je die lui wil voorlezen of een college wil geven,wat ik wel zou willen dat je deed,als je voor die massa geschikte waar had: er is niemand die je kan begrijpen. Misschien zal iemand,een of ander,verschijnen en deze zal zelf door jou moeten worden gevormd en opgeleid tot begrip van jou. "Voor wie heb ik deze dingen dan geleerd? Er is geen reden dat je bang bent,dat je moeite voor niets is geweest:je hebt het voor jezelf geleerd. e. (10-12)1 Maar opdat ik vandaag niet alleen voor mezelf heb geleerd,zal ik je drie uitstekende citaten meedelen met ongeveer dezelfde strekking die mij onder ogen zijn gekomen; en één hiervan zal deze brief als schuld inlossen,ontvang er twee als voorschot." Democritus zegt:"Eén weegt voor mij op tegen de massa,en de massa weegt op tegen één." Goed heeft ook hij gesproken,wie het ook was,want over de auteur wordt getwijfeld,toen aan hem werd gevraagd waartoe zoveel zorgvuldigheid van zijn vak diende dat bestemd was om zeer weinigen 5 te bereiken:"voldoende zijn voor mij enkelen,voldoende is er één,voldoende is er geen één." Uitstekend deed Epicurus deze derde uitspraak,toen hij aan een van zijn deelgenoten van zijn filosofische studies schreef:"dit schrijf ik niet voor de massa,maar voor jou:want wij zijn voor elkaar een voldoende groot publiek." Die dingen,mijn Lucilius,moeten door jou in je geest worden opgeborgen,opdat jij het genot minacht,dat voortkomt uit de bijval van de meerderheid. Velen prijzen je:en wat voor reden heb je dat je jezelf bevalt,als jij van dien aard bent,dat de massa jou begrijpt? 10 Laten jouw goede eigenschappen naar binnen gericht zijn! Gegroet.

Meer Fortuna 3 vertalingen: