3.2a De Gallische maatschappij

Nu we op dit punt aangekomen zijn, lijkt het niet misplaatst wat meer te vertellen over de cultuur van de Galliërs en Germanen, en over de onderlinge verschillen tussen deze volkeren. In Gallië zijn er niet alleen binnen veel stammen en alle kantons en districten, maar ook bijna binnen iedere familie rivaliserende groepen. Degenen die bij hen gelden als de mensen met het meeste gezag zijn de leiders van die groepen. Zij zijn het die uiteindelijk beslissen en oordelen over alles wat erg gedaan en geregeld moet worden. De reden dat dit van oudsher zo is ingericht, lijkt te zijn dat hierdoor niemand uit het volk hulpeloos staat tegenover een machtiger man. Want geen leider kan toelaten dat zijn mensen het slachtoffer worden van geweld of intriges; deed hij dat wel, dan zou hij alle gezag bij zijn mensen verliezen.

Meer Fortuna 3 vertalingen: