7.1 De opkomst van Octavianus

Toen Octavianus in het oosten op de hoogte werd gebracht van de moord op Caesar en zijn adoptie, besliste hij dathij de moord op zijn adoptiefvader zou wreken en dat hij het werk dat hij zo goed wasbegonnen zou afmaken. Nauwelijks 20 jaar oud, verzamelt hij de veteranen uit het leger vanCaesar en met deze legioenen en dehulptroepen van Marcus Antonius overwint hij te Philippi in Macedonië de tropen van desenaat helemaal en met dezelfde Marcus Antonius heeft hij het toppunt van de machtbereikt. Maar tien jaar later ontstaat er tussen hen een burgeroorlog. Antonius had immersaan Cleopatra, de Egyptische koningin, waarmee hij, omdat hij bevangen was door liefde,getrouwd was en die hij gewoonlijk koningin der koningen noemde, grote stukken van hetRomeinse imperium als geschenk gegeven en hij vreesde dat hij zich als koning zougedragen. Octavianus heeft hem nabij Actium aangevallen en heeft de beroemde zeeslaggewonnen. De bewerker van de overwinning was vooral Marcus Agrippa, zijn vriend entoekomstig schoonzoon. Octavianus heeft Antonius en Cleopatra, overwonnen en terwijl zevluchtten, met het leger achternagezeten. Daar heeft Antonius, die zag dat hij door deprefecten en de leiders in de steek werd gelaten, wilde niet levend gevangengenomenworden, maar heeft er zelf op de koninklijke troon een einde aan gemaakt. Cleopatra isechter door Octavianus met een list gevangengenomen om haar te bewaren voor zijntriomftocht. Maar deze verkoos de dood boven de schande en hield een adder tegen haar armvan wiens beet ze gestorven is.