6.2.6 De fatale ideeén van maart 44 voor Christus

Toen Caesar als enige de top van het gezag bezette, begon hij zich voor te doen als een koning. Door deze manier van handelen heeft hij de adel zwaar beledigd. Daarom beslisten enkelen van hen, nadat er een samenzwering was beraamd, hem te doden. Enkele dagen voor de iden van maart (15e), toen er een voorspellend offer gebeurde, is er geen hart teruggevonden in het geslachte rund. Toen de voorspeller Spurina zei dat dat te maken had met gevaar voor Caesars leven, zei Caesar dan na het minachten van het voorteken : "Het is toch niet verwonderlijk dat het rund geen hart heeft?" Zelfs de nacht voor de 15e maart zag zijn vrouw in een droom dat haar echtgenoot doodgestoken was met wonden en smeekte ze onder tranen Caesar dat hij die dag niet naar de senaat zou gaan. Maar opnieuw minachtte hij het voorteken. Maar toen hij in de senaat was aangekomen, die samengeroepen was in de zuilengang van Pompejus, is hij door die gewapende samenzweerders van overal opgezocht. Toen hij tussen hen ook Marcus Brutus gezien had, die hij als zoon had, zei hij: "Jij ook, mijn zoon?" en hij bedekte zijn hoofd en is doorstoken met 23 wonden.