6.2.1 Een jeugd in de strijd tussen Marius en Sulla

G.J.C. is geboren in een zeer vooraanstaande stam Julia, zijn vader en grootvader steunden de volkspartij , de zus van de vader , Julia, was getrouwd met Marius , de beroemde leider van de populares. Hij was nog geen 16 jaar toen caesar z'n vader verloor. Een jaar later trouwde hij met Cornelia, de dochter van cinna, een andere leider van de populares.

Weldra echter verwierf sulla, die met behulp van de optimates aangesteld was tot dictator, de top van de macht terwijl hij wreed en woest te keer ging met de populares, beval hij om ook caesar te zoeken om hem te vermoorden. Nadat hij veranderd was van kledij ontsnapte hij in het midden van de nacht uit de stad, hij verstopte zich voor de achtervolgers en vervolgens veranderde hij vaker van verblijfplaats. Maar echter op een bepaalde dag, zwak van de koorts, werd hij overgebracht naar een ander huis toen hij stootte op soldaten van sulla, die de wegen bewaakten. Hij kon nauwelijks de leider van dezen , een vrijgelatene van sulla overtuigen nadat hij hem 2 talenten aanbood, om hem aan sulla over te leveren.

Tenslotte heeft hij gratie verkregen door toedoen van enkele verwanten, vooraanstaande mannen en vrienden van sulla. Het stond vast dat sulla lange tijd weerstand heeft geboden en toen dezen het smeken volharden , uiteindelijk overwonnen riep: "Win maar, je mag hem hebben!" maar weet dat diezelfde die jullie zo graag ongedeerd willen houden ooit eens de ondergang zal zijn van de optimates.

Want in caesar zitten veel mariussen! En later wordt het duidelijk dat hij de waarheid had gesproken.

Toen was er echter niemand behalve sulla die de echte aard van de jonge man doorzag. Want omdat iedereen meende dat caesar zich zo ver mogelijk hield van politieke plannen, vertrouwden ze erop dat gij ook later een leven van amusement en litteratuur zou lijden eerder dan een politieke carriëre.

Want caesar was een zeer elegante jonge man, altijd met overdreven zorg gekleed en opgemaakt was, meer dan normaal bezorgd was over zijn lichaam en haartooi, en zeer houdend van een luxueus leven. Hij schreef zelf poëzie en hij had zelf een tragedie in elkaar gestoken/geschreven. Maar onder die schijn van lichtzinnigheid was er een aard die compleet verschillend was.