6.5 Met behulp van de democraten

Maar hij begreep dat om die hoge positie te bereiken hij de hulp van zoveel mogelijk mensen [aan hem] nodig had. Daarom heeft hij besloten een dienst te bewijzen aan de volkspartij. En niet één zo'n zaak zette hem aan om die partij boven de overige te koesteren. Want zijn vader en grootvader begunstigden immers de volkspartij, bovendien was hij getrouwd met de dochter van Cinna, de leider van die partij. het onrechtvaardige lot en de onrechtvaardige toestand van het volk leidde hem echter het meest naar de volkspartij. Alle winsten van het zozeer vergrote rijk waren in de handen van de orde van de senatoren en de ridders, terwijl al de lasten en nadelen werden gedragen door het volk. Maar opdat hij de toestand van het volk beter zou maken moest niet alleen de macht van de Optimates gebroken worden maar ook moest de gehele toestand van de staat veranderen. Twijfelde hij niet om dat werk aan te pakken hoewel het menselijke krachten scheen te overschrijden. Daarom nadat hij zijn plicht had voltooid is hij uit de provincie naar Rome teruggekeerd en is begonnen met hele kracht de gunst van het volk te vragen.