Een voorbeeld van trouw

Toen Grumentum belegerd werd en men de wanhoop reeds nabij was, liepen 2 slaven over naar de vijand. Toen na de inname van de stad de overwinnaars daarna overal rondliepen, liepen zij voorop door de bekende wegen naar het huis waar ze slaaf waren geweest. En ze dreven hun meesteres voor zich uit. Aan de mensen die vroegen wie zij wel was, antwoordden zij dat ze een zeer wrede meesteres naar haar terchtstelling brachten. Toen ze haar weggevoerd hadden buiten de muren, verborgen ze haar met de grootste zorg totdat de woede van de vijand bedaard was. Toen de soldaten daarna tot de Romeinse gewoonten waren teruggekeerd, brachten zij hun meesteres terug naar huis. Ze liet beiden op staande voet vrij want zij had het leven gekregen van wie ze de macht van leven of dood had.