Een listige zet

Ondertussen groeit de stad. Een hele menigte van de buurvolkeren vlucht hierheen vol verlangen naar iets nieuws. De Romeinse stad is al sterk maar er is een tekort aan vrouwen. Op dat moment zendt Romulus op aanraden van de senatoren gezanten naar de buurvolkeren. Ze verlangen naar een bondgenootschap en een huwelijk met het nieuwe volk. Nergens worden de gezanten welwillend verhoord. Romulus verbergt zij woede. En hij bereidt de plechtige spelen voor Neptunus voor. Daarna beveelt hij het spektakel aan te kondigen bij de buurvolkeren. Vele mensen komen erheen. Een hele menigte Sabijnen komt met vrouwen en kinderen. Wanneer de tijd van het spektakel aangebroken is, geeft de koning op dat moment het afgesproken teken. De Romeinse jonge mannen lopen van alle kanten naar de meisjes en ze ontvoeren een groot deel van hen. De Sabijnen grijpen onmiddellijk hun wapens.