De goden houden niet van te strenge meesters

In het 474<sup>ste</sup> jaar na de stichting van Rome dreef een zekere Autronius Maximus zijn slaaf, gegeseld en vastgebonden aan een dwarshout voor zich uit door het circus voor het spektakel. Daarover was Juppiter verontwaardigd en hij beval een zekere Annius in zijn droom de senaat te melden dat dit hem niet beviel. Toen hij daar geen acht op sloeg, trof een plotse dood zijn zoon. Na de tweede waarschuwing verwaarloosde hij opnieuw het bevel van Juppiter en hij werd zelf getroffen door een plotse verlamming. Ten slotte werd hij op aanraden van zijn vrienden in een draagstoel naar de senaat gebracht endaar vertelde hij wat er gebeurd was. Onmiddellijk kreeg hij zijn gezondheid terug en hij ging te voet weg uit het senaatsgebouw. Zo zie je maarhoeveel de goden geven om één slaaf.