Een volk in nood

In een zekere tijd blies de zuidenwind sterk en langdurig op het grondgebied van de Psylli. Door dit blazen droogde al het water uit op de plaats waar ze woonden. De Psylli verdroegen dit onrecht met tegenzin en ze besloten naar de wapens te grijpen en op te rukken naar de zuidenwind als tegen een vijand en de zuidenwind kwam hen met een hevig waaien tegemoet en hij bedekte ze allemaal met bergen zand. Door deze daad kwamen de Psylli om tot de laatste man.