8.11 De dood van Alexander

Weinig maanden later kreeg Alexander een ernstige ziekte in de stad Babylon.. En toen de ziekte verergerde, begrepen de soldaten dat hun koning weldra zou sterven. Daarom verlangde ze hem een laatste keer te zien. En zo vroeg hij zijn vrienden om zijn bed voor de veldheerstent te plaatsen en liet de soldaten een per een voor zijn bed voorbij gaan. En terwijl rijen voorbijgingen, zei hij aan de rondomstaande vrienden: "Jullie zullen wanneer ik gestorven ben, een koning vinden die zo'n mannen waardig is. En hierna nadat hij naar de veldheerstent teruggedragen was, overhandigde hij Perdicca een ring die hij van zijn vinger had afgenomen en hij zei hem met een reeds verzwakte stem dat hij wilde dat zijn lichaam naar de tempel van Amon gedragen wordt. Hij zei aan zijn vrienden die hem over de opvolging ondervraagden: "Maak hem die de beste is tot koning!" Hierna vroeg een van hen hem: "Wanneer wil je vereerd worden als god?" Hij zei: "Als jullie zelf gelukkig zullen zijn." Dit waren zijn laatste woorden en een beetje later stierf hij. Velen geloven dat hij niet aan een natuurlijke dood gestorven is, maar dat hij vermoord was met vergif van Antipater, die verlangde koning te worden. Hij leefde slechts 33 jaar, maar op die korte tijd heeft hij ongelofelijke dingen bereikt. Daarom is hij terecht Alexander de Grote genoemd.