1.4 De onderwijzer van Falerii (Eerste tafereel)

Het toneel toont een open veld en van ver de muren van de stad. Rechts van het toneel is een bos. Een aantal Romeinse soldaten zitten in de schaduw 2 van hen spelen met dobbelstenen. De wachter staat op de uitkijk uit een hoge boom. Gedurende een korte tijd gebeurt er niets. Alleen het geluid van de dobbels wordt gehoord en de woorden van de spelers: een 6 en een 3 en een 5 en 2 maal 4. Ik verlies opnieuw. DAn roept de wachter plots vanuit de boom: honderdman! Wat nieuws? De poort van de stad wordt wordt geopend! Opstaan iedereen! Grijp je wapen! En jullie 2, stop met het dobbelspel! Er is geen reden teo, honderdman. het is immers het 3de uur. Voorzeker gaat de onderwijzer weg uit de stad met zijn leerlingen. Hij doet dat eidere dag op dit uur. Hij onderricht hen gedurende 2 uren op het open veld voor de muren en oefent hun lichamen. Laat ons het dobbelspel verderzetten. Het is goed honderdman. Tenzij de kinderen, gaat er niemand weg . Ik tel 2,4,6,8,10 kinderen en 1 man. Jet ! moet ons dobbelspel niet meer verstoren vanuit jouw boom, wanneer dat onderwijzertje de stad verlaat! Het heef niets met ons te maken. Neem de dobbelstenen. Ik leg 1/6 as in. Wat leg jij in? ik leg 1/4 as in. De goden zijn me vandaag gunstig gezind. Hij werpt de stenen, terwijl deze 2 met de dobbelstenen spelen, gaan de overigen opnieuw liggen. Op de wachtpost wordt er gedurende enige tijd geen geluid gehoord tenzij het geluid van de stenen en de woorden van de spelers. Dan zegt plots de wachter: honderdman! Wat voor nieuws opnieuw? De meester is met zijn jongens al veel verder vanbij de stad verwijderd dan hij gewoon is en hij nadert meer en meer onze wachtpost. Sta allen op en maak je klaar! En bewaar de stilte! misschien kunnen we ze levend grijpen. De soldaten maken zich in stilte klaar en wachten. Gedurende een korte tijd gebeurt er niets en wordt er niets gehoord. Vervolgens zegt de honderdman met gedemptje stem: Wachter, waar zijn ze al? (gedempte stem) ze zijn nog mind! er dan 100 passen van ons verwijderd. (met gedempte stem tegen de soldaten) verberg jullie achter de bomen en wacht op mijn teken. Loop dan snel vooruit uit het bos en omsingel hen! De soldaten verbergen zich in stilte achter de bomen. Klaar om vooruit te lopen wachten ze op het teken. Van ver worden de stemmen van de jongens gehoord. En dit is het einde van het 1ste tafereel.