7.4 De gordiaanse knoop

Zodra Alexander kon, stak hij de Hellespont over, en viel Darius' rijk binnen met 10.000 ruiters en 30.000 man voetvolk. Nadat hij bij de Granicum zijn eerst overwinning op Darius behaalde, veroverde hij de hele Aziatische westkust (letterlijk, de hele kust van Azië die naar het westen gericht was). Vervolgens ging hij Phrygië binnen, en ging hij door tot Gordium, wat de hoofdstad van Phrygië was.

Deze stad, die door een bepaalde Gordius gesticht was, werd beschouwd als het midden van de wereld. Bovendien werd er in de tempel van Jupiter een oude renwagen bewaard wiens juk door een onontwarbare knoop met de disseldoom verbonden was. Maar ooit was deze orakelspreuk bekendgemaakt: "Hij, die de knoop ontwart, zal de heerser over de hele aarde worden."

Wanneer Alexander dit hoorde, ging hij meteen naar de renwagen, omdat hij hevig verlangde de knoop te ontwarren. Vele Macedoniërs en Phrygiërs begeleidden hem. Maar hij probeerde tevergeefs gedurende lange tijd de knoop te ontwarren. De moed liet de Macedoniërs reeds in de steek, toen Alexander plotseling zei: " Over de manier van het ontwarren is niks door het orakel verteld!" En met 1 slag van z'n zwaard hakte hij de knoop door.

Opmerking

Vertaald door CrazyNilus