5.10 Haemus heeft een plan

Toen zei Haemus opnieuw: "vertel nu jullie wapenfeiten, vrienden. Is de godin Fortuna jullie tenminste gunstig gezind geweest? Of heeft ze zich ook onrechtvaardig gedragen tegen jullie? Maar terwijl er wordt vertelt, is het ook nodig te drinken want wijn maakt de tongen los en versterkt de vriendschap."Zo vertelden de rovers aan hem hun wapenfeiten en dronken grote bekers wijn leeg. Zo hoorde Haemus over de vlucht van het meisje en over mijn hulp en over de dood bestemende van elk van beide. daarna werd hij geleid naar de plaats waarin het meisje opgesloten zit.deze bekeek hij even, daarna echter keerde hij terug met een afkeurend gezicht naar de tafel en zei :" jullie oordeel tegenspreken vrienden, durf ik en wil ik niet nochtans aangezien ik door jullie weldaad in de groep ben opgenomen, zou ik in gewetenswroeging voelen als ik voor jullie verzweeg hetgeen wat ik denk over deze zaak. volgens mijn gevoel immers , rovers die echt wijs zijn, stellen niets boven hun profijt.maar als jullie jullie wraak zullen koelen en het meisje zullen vermoorden, dan zullen jullie een groot profijt verliezen.want zo'n mooi meisje zullen jullie verkopen aan een grote prijs. dus leid haar naar een verafgelegen stad en verkoop haar daar. dit is mijn mening, die ik voorbracht uit een oprecht gemoed en alleen bezorgd om jullie profijt."zo had hij tegelijk de zaak van de rovers gepleit en de onze maar de rovers hadden een langdurige discussie nodig en het uitstel van de mening folterde mijn ingewanden. uiteindelijk echter sloten ze zich aan bij het plan van de nieuwe makker.