De Iasone et argonautis (SLOT)

Nadat ze naar griekenland teruggekeerd waren, boden Iason en Medea het gulden vlies aan Pelias aan. Maar deze weigerde het koninkrijk aan Iason terug te schenken, ze waren van oordeel dat hij gestraft moest worden. Medea ging naar de dochters van Pelias. Terwijl deze toekeken doode ze een oude ram en veranderde ze hem in een mooi lam. Indien jullie jullie vader doden zal ik hem op dezelfde wijze in een mooie jonge man veranderen zei ze. Deze woorden overtuigden de dochters van Pelias Maar nadat Pelias gedood was hield Medea haar belofte niet. Zo was de koning door Medea gestraft. Maar Iason had het koninkrijk van zijn vader nog altijd niet teruggewonnen want hij werd door de zoon van Pelias naar Corinthe verdreven. Daar leefde hij voor enkele jaren in de grootste eendracht met medea, die hem twee zonen baarde. Maar Creon, de koning van Corinthe, begeerde dat zijn dochter Creusa met Iason zou trouwen. Gelijdelijkaan vergat deze zijn liefde voor Medea en haar weldaden. Toen Medea inzag dat ze door Iason verstoten was: streek ze een gouden krans met vergif en en beval haar zonen deze aan Creusa aan te bieden. Creusa die deze krans aan vaarde verbrande samen met haar vader die hulp wou bieden. De volgende dag scheidde ze van haar echtgenoot en om zich te wreken doodde ze zijn zonen en vluchtte ze uit Corinthe weg.

Opmerking

Vertaling door Imrane Gazali