2.2 De ulixo et Polyphemo

Na vele zwerftochten kwam Odyseus samen met zijn gezellen aan op het eiland van de cyclopen. Deze reusachtige mensen hadden slechts één oog in het midden van hun voorhoofd en leefden van melk en vlees van schapen. Eens had het orakel de cycloop Polyphemus, de zoon van Neptunus, gewaarschuwd: "Pas op voor Odyseus! Als hij bij je komt,zal hij je blind maken"; Maar de cycloop had gelachen: ";Als hij mijn grot zal binnengekomen zijn, zal ik hem verslinden." Odyseus en zijn gezellen zochten naar voedsel en terwijl Polyphemus afwezig was, gingen ze toevallig zijn grot binnen. Maar tegen de avond, keerde de zoon van Neptunus met zijn kudde schapen terug en sloot de uitgang van de grot af met een reusachtige rotsblok. Opeens bemerkte hij Odyseus en zijn gezellen en omdat hij hen voor rovers hield, greep hij twee van Odyseus' gezellen en verslond hen. Toen probeerde Odyseus de aandacht van de cycloop af te leiden en hij zei: "Drink deze wijn, Poliphemus, het is de beste" Polyphemus dronk heel de beker in één teug leeg en zei lachend: "Jij bevalt me, mensje, je hebt me met grote vreugde gevuld! Zeg me je naam!"Odyseus, een voorzichtig man antwoordde: " Ik ben Niemand. Allen noemen me Niemand" Waarop Polyphemus zei: "Ik zal aan Niemand een mooi geschenk geven, ik verslind Niemand als laatste." Polyphemus dronk vele bekers leeg totdat hij eindelijk, overweldigd door wijn, in slaap viel. Op dat moment, doorboorden Odyseus en zijn sterke gezellen het oog van de cycloop met een brandende boomstam. Het bloed vloeide uit de wonde en Polyphemus, uitzinnig van de pijn, hief een luid geschreeuw aan en probeerde de Grieken tevergeefs te grijpen. Uiteindelijk riep hij de overige cyclopen:";Kom vrienden, red mijn leven!" Deze kwamen aangerend en vroegen: ";Wat gebeurt er, Polyphemus? Waarom roep je in het midden van de nacht?" De zoon van Neptunus antwoordde: "Niemand heeft me willen vermoorden, Niemand heeft me gewond!" "Als niemand je wil vermoorden, dan kunnen wij je niet helpen" antwoordden de andere cyclopen." Smeek bij je vader Neptunus, misschienzal hij jouw gezonde geest teruggeven"; En ze lieten de ongelukkige Polyphemus achter.