10.4 De Argonautis 2

Iason riep uit heel Griekenland de dappere mannen samen om hem te vergezellen. Intussen kwam van deze Hercules, de dapperste aller Grieken, als eerste aan. Dan volgden Theseus, Castor en Pollux, Peleus en Nestor. Ook Orpheus, die met z'n zangkunst het gemoed van de mensen kan bedaren, besloot deel te nemen aan de tocht. Nadat ze allen waren samengekomen, vertrokken ze naar Colchis met een uiterst snel en stevig schip, de Argo genoemd. Ooit had een orakel aan Aietes, de koning van Colchis, voorspeld: 'zolang zul je in het bezit zijn van de troon als het Gulden Vlies in de tempel van Mars aanwezig is. Maar indien het Gulden Vlies gestolen wordt, zal je niet alleen je troon maar ook je zoon verliezen. En daarom beval Aietes een draak, die nooit sliep, het Gulden Vlies te bewaken. Iason en z'n gezellen werden door de nietsvermoedende Aietes en z'n dochter voor het avondmaal uitgenodigd. Na het avondmaal zei Iason tegen koning Aietes: 'Mijn vader is ten onrechte door Pelias van de troon verdreven. Als ik het Gulden Vlies naar huis terugbreng, zal Pelias de troon van m'n vader terugschenken. Daarom heb ik het G.V. nodig!' Waarop Aietes lachend antwoordde: 'je zal het Gulden Vlies krijgen, als je de volgende vijf werken voltooit: ik beveel je twee woeste stieren te temmen, een akker vol rotsblokken te ploegen en giftige tanden van een draak zaaien. Uit die tanden zullen bewapende mannen geboren worden, die je dadelijk moet doden. Als je dat alles voltooid hebt, dood dan de draak die het G.V. bewaakt. Iuno, die Iason begunstigde, zag in dat hij zonder de hulp van de goden deze opdrachten niet kon voltooien. Daarom vervulde ze Medea met liefde voor Iason. Medea maakte een toverzalfje en haastte zich 's nachts naar het schip van Iason. 'Je moet er jezelf en je wapens mee inwrijven', zei ze, 'en bij ieder gevaar zal je veilig zijn!' Na ze dat gezegd had, keerde ze naar het paleis terug toen de zon al op kwam. De volgende dag, nadat de stieren getemd waren, het veld geploegd was, de tanden gezaaid waren en de gewapende mannen gedood waren, deed Iason de draak met het vergif, dat Medea hen gegeven had, inslapen en nam hij het Gulden Vlies mee uit de tempel van Mars. Nadat het Gulden Vlies gestolen was, vluchtte Iason samen met Medea en haar broertje Apsyrtus naar Griekenland. Koning Aietes ging ze op hun vlucht achterna, maar om te ontkomen had Medea een verschrikkelijke daad gepleegd: ze had Apsyrtus vermoord, hem in stukken gesneden en die in de zee geworpen. Door het bijeenzoeken van ieder deel verloor koning Aietes kostbare tijd. Zo kon Iason samen met Medea ontkomen en naar Iolcus varen.