1.4 De Iphiginea

Opmerking

Versie 1:

Wind was er niet, schepen lagen onbeweeglijk aan de kust en de soldaten wachtten ongeduldig af. Agamemnon, de broer van Menelaus, een Griekse aanvoerder liet de waarzegger Calchas komen en vroeg hem:' Wat moeten we doen? We kunnen toch niet eeuwig wachten . Wat heeft het orakel aan je gezegd?' Calchas antwoordde tegen zijn zin:' Diana, de godin van de jacht, is woedend op jou, omdat jouw soldaten een heilige hinde gedood hebben.Daarom is er geen wind. Nu eist de godin jouw dochter Iphigenia tot offer. Slechts onder deze voorwaarde zal er wind zijn en zal je naar Troje kunnen varen. Maar Agamemnon riep:' Dat kan ik toch niet doen! Je hebt je vergist, Calchas. Zo wreed kan de godin toch niet zijn. Maar de overige aanvoerders en soldaten hielden niet op met smeken. Eindelijk week Agamemnon treurig voor hun smeekbeden. Door een list heeft Odyseus Iphigenia naar het kamp ontboden: Want hij heeft haar het huwelijk met de sterke aanvoerder Achilles beloofd. Na een lange en moeilijk tocht kwam het meisje met haar moeder Clytaemnestra en haar broer Oreste blij binnen. Haar vader weende en kon haar de waarheid niet zeggen. Maar Odyseus trok haar naar het altaar. Daar gebeurde toen iets geheel wonderlijk, terwijl Iphigenia op het altaar lag, daalde Diana af uit de hemel en nam haar weg en in haar plaats plaatste ze een hinde en ze maakte het meisje tot priester van haar tempel. Agamemnon en de overige soldaten en aanvoerders stonden eerst verstomd vervolgens bedankten ze de godin en offerden de hinde. Dadelijk waaide de wind. Tenslotte zijn de Grieken hun schepen gaan losmaken en konden ze naar Troje varen.

Opmerking

Versie2:

Er was geen wind, schepen lagen onbeweeglijk aan de kust, en de soldaten wachtten ongeduldig af. Agamemnon, broer van Menelaos en aanvoerder van de Grieken, beval Calchas, de waarzegger te komen en vraag aan hem : "Wat moeten we doen? We kunnen toch niet voor eeuwig afwachten? Wat heeft het orakel aan jou gezegd?" Calchas antwoordde tege zijn zin : "Diana, godin van de jacht, is woedend op jou, omdat jou soldaten een heilig hert hebben gedood. Daarom is er geen wind. De godin eist jouw dochter Iphigenia nu als offer. Alleen maar onder die voorwaarde zal er wind zijn en zal je naar Troje kunne varen." Maar Agamemnon schreeuwde : "Dat kan ik niet doen! Je vergiste je, Calchas. Zo wreed kan een godin niet zijn!" Maar de overige aanvoerders en soldaten hielden niet op met smeken. Uiteindelijk gaf Agamemnon triestig aan hun smeekbeden toe. Odysseus ontbood Iphigenia met een list naar het kom. Hij beloofde haar immers een huwelijk met Achilles, de sterke leider. Na een lange en moeilijke tocht, kwam het vrolijke meisje samen met haar moeder Clytaemnestra en haar broer Orestes het kamp binnen. Haar vader huilde en kon de waarheid niet zeggen. Odysseus trok har echter naar het altaar. Maar toen bemerkten allen iets wonderbaarlijks. Terwijl iphigenia op het aaltaar lag, daalde Diana uit de hemel af en nam haar weg. In plaats van haar, legde ze op het altaar een hinde, en maakte het meisje tot priesteres van haar tempel. Agamemnon en de overige leiders van het leger stonden eerst verstomd, dankten daarna de goden en offerden een hinde. Onmiddellijk was er wind. Eindelijk konden de Grieken het anker lichten en naar Troje varen.