p. 168 uit 'De eed van Hippocrates'

Ik zweer- en ik roep hierbij de geneesheer Apollo en Hygieia en Panakia en alle goden en godinnen tot mijn getuigen- dat ik de nu volgende eed zal volbrengen naar vermogen en oordeel. Ik zal geen enkel dodelijk geneesmiddel toedienen, als ik hiertoe gevraagd word, en ik zal ook niet een dergelijke raad geven. Hoeveel huizen ik ook binnenstap, ik zal altijd binnengaan met het oog op het welzijn van de zieken, terwijl ik mij buiten elke vorm van onrechtvaardigheid houd. Wat ik ook in de behandeling zie of hoor, of ook zonder behandeling, i.v.m. het privé-leven van de mensen, daarvan zal ik verzwijgen wat nooit mag uitgebazuind worden, in de overtuiging dat dergelijke informatie geheim is.