2.6 Pyrrhus en zijn raadgever Cineas.

Ooit stond Pyrrhus op het punt een veldtocht te ondernemen naar Italië. Toen begon Cineas een gesprek van volgende aard: "Pyrrhus, naar men zegt zijn de Romeinen dapper en heersen ze over vele volkeren. Toch zal het niet onmogelijk zijn hen te overwinnen. Maar als je hen overwonnen hebt, hoe zal je omgaan met de overwinning?" Waarop Pyrrhus zei: "Wat je vraagt is duidelijk Cineas. Want noch een barbaarse stad, nog een Griekse stad zal zich dan tegen ons verzetten, maar we zullen snelheden Italië in handen hebben." Cineas zweeg even en zei: "maar als de Italië hebben, koning, wat zullen we dan doen?" Omdat Pyrrhus de bedoeling van Cineas nog niet inzag zei hij: "dicht bij Italië ligt Sicilië, een groot en rijk eiland waarvan we ons dan makkelijk meester zullen maken." Daarop zei Cineas: "Je klinkt geloofwaardig, maar zal dat dan het einde van onze veldtocht zijn?" Dan zei Pyrrhus: "Helemaal niet, want als we met de hulp van de goden die overwinning behaald hebben, zullen we nog grotere dingen doen. Want we zullen snel Libië en Carthago in handen krijgen, die Agathocles toen hij vluchtte uit Syracuse met een klein aantal soldaten bijna veroverd had. Als we die gebieden veroverd hebben zal niemand van onze huidige vijanden zich nog tegen ons verzetten." En Cineas zei: "Dan zullen we gemakkelijk ook nog Macedonië kunnen inpalmen en tenslotte zullen we heersen over Griekenland. Maar als we dat alles in handen hebben, wat zullen we doen?" Pyrrhus lachte even en zei: "Mijn beste vriend, we zullen veel vrije tijd hebben en er zal dagelijks een drinkgelag zijn en we zullen gesprekken voeren met elkaar en blij zijn." En Cineas zei: "Maar wat staat er ons nu dan in de weg wanneer we een drinkgelag willen houden en met elkaar willen praten? Want we hebben immers dat al waartoe we willen komen doormiddel van bloed vergieten en vele inspanningen en gevaren, en dat nadat we anderen veel kwaad hebben aangedaan en nadat we er zelf veel geleden hebben." Met die woorden kon Cineas Pyrrhus niet overtuigen omdat hij de hoop op roem niet kon laten varen.