4.4 Aesopus en de geleerden van Samos

Toen Xanthos, de meester van Aesopus, ooit de wijzen en geleerden van Samos uitnodigde voor een feestmaal, beval hij Aesopus om te blijven bij de deur en aan niemand toe te laten om binnen te gaan, tenzij de wijzen die hij had uitgenodigd. Dus rondom het uur van het feestmaal, sloot Aesopus de deur en ging aan de binnenkant zitten. Nadat een van de genodigden gekomen was en op de deur had geklopt, vroeg Aesopus van binnenuit:"Τί σείει ο κυων;" En hij, omdat hij meende hond genoemde te worden ging woedend weg. Dus zi ging elk met woede weg, nadat ze aangekomen waren en op de deur geklopt hadden, omdat ze meenden hond genoemd te worden, nadat Aesopus telkens hetzelfde vroeg. Tenslotte hoorde één, nadat hij op de deur had geklopt:"Τί σείει ο κυων;" en antwoordde:"Zijn staart en oren." Dus Aesopus, omdat hij maande dat hij juist antwoordde, opende de deur, bracht hem naar Xanthos en zei:" Niemand van de wijzen is gekomen naar uw feestmaal, behalve deze." Dus Xanthos werd woest omdat hij meende dat hij beledigd werd door zijn genodigden. De volgende dag keerden de gasten terug en ze verweten Xanthos terwijl ze zeiden:"Jij hebt ons gisteren beledigt door Aesopus bij de deur te plaatsen, om ons niet binnen te laten en ons hond te noemen.Dus zo snel mogelijk riep Xanthos Aesopus en vroeg hem waarom hij de geleerden zo wegjoeg. En hij zie:"Meester, jij hebt me toch bevolen om niemand binnen te laten voor uw feestmaal, behalve de wijzen?" En Xanthos antwoordde:"En wie zijn dat? Toch wel de wijzen?" En Aesopus zei:" In geen geval, want aan hen die op de deur klopten vroeg ik niets anders dan:"Τί σείει ο κυων;*" Niemand van hen , hoewel het een zeer gemakkelijke vraag was, antwoordde juist, behalve hij alleen. Dus omdat ik hen als dom beschouwde, wou ik hen niet naar het avondmaal voor de wijzen brengen, behalve de ene die juist geantwoord had."

Opmerking *Τί σείει ο κυων; = Waarom beukt(klopt) de hond (op de deur)? of Wat schudt de hond?