7.4 De wolf en het lam

Opmerking

Versie 1:

De wolf en het lam waren bij dezelfde rivier samengekomen, gedwongen door de dorst; de wolf stond wat hoger; het lam stond heel wat lager. Toen zocht de boef een aanleiding tot een twist, aangezet door een verdorven vraatzucht. Hij zei: "Waarom heb jij het water troebel gemaakt dat ik drink?" De woldrager reageerde bang: "Hoe kan ik, alstublieft, dat doen waarover jij klaagt, wolf? Het water loopt van jou naar mijn drinkplaats." Teruggedreven door de kracht van de waarheid zei hij: "Zes maanden geleden sprak jij kwaad over mij." Het lam antwoordde: "Toen was ik nog niet geboren." "Bij Hercules, zei hij, jouw vader sprak kwaad over mij." Zo greep hij het lam vast en verscheurde het op een onrechtvaardige moorddadige wijze. Deze fabel is geschreven omwille van die mensen, die met geveinsde redenen onschuldigen onderdrukken.

Opmerking

Versie 2:

Gedwongen door dorst waren een wolf en een lam bij dezelfde oever gekomen; de wolf stond hoger en ver onder hem het lam. toen bracht de rover,aangevuurd door verdorven vraatzucht, een reden aan tot twist.Hij zei: ' waarom heb je het water troebel gemaakt terwijl ik er van dronk? het lam van zijn kant zei vol angst: ' hoe kan ik, ik vraag je, dat doen waarover je klaagt,wolf? het water stoomt van jou naar beneden naar mijn drinkplaats.' teruggedreven door de kracht van de waarheid zei de wolf: 'zes maanden geleden heb jij kwaad gesproken van mij .' het lam antwoordde : 'ik was alleszins nog niet geboren ' de wolf zei: 'bij hercules, dan heeft jouw vader kwaad van mij gesproken.' en zo verscheurde hij het vastgegrepen lam met een onrechtvaardige moord. deze fabel is geschreven wegens die mensen die met geveinsde redenen onschuldigen onderdrukken.