2.2 Het onze vader

En wanneer jullie bidden, zullen jullie niet als schijnheiligen zijn die er van houden rechtop te bidden in de synagoge en op de hoek van de straten, om door mensen gezien te worden, waarvoor ik jullie zei, zij hebben hun beloning reeds ontvangen. Jij echter wanneer je zult bidden, bid dan in yuw kamer en met gesloten deur bid tot uw vader in het verborgene en Jouw Vader die je ziet in het duister, zal jouw antwoorden. Want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben, zelfs voor jullie het vragen. Jullie zullen dus zo bidden. Onze vader die in de hemelen zijt geheiligd zijt uw naam uw rijk kome uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwaad Amen Als jullie aan de mensen hun zonden zulllen vergeven hebben, zal jullie hemelse vader ook aan jullie hullie zonden vergeven. Maar als jullie aan de mensen hun zonden niet vergeven hebben zal jullie hemelse vader ook aan jullie jullie fouten niet vergeven.