6.4 De eed van hippocrates

Ik zweer bij de Apollo van de geneeskunde, Aesculapius,Hygea en Pancea en ik neem alle goden en godinnen tot getuigen dat ik deze eed zal respecteren naar best vermogen, ik zweer dat ik de leermeester die mij deze kunst geleerd heeft zal dienen als een vader. Ik zal mijn leven met hem delen, ik zal hem alles geven wat hij nodig heeft. Ik zal zijn kinderen de kunst aanleren zonder beloning en ik zal getrouw alle voorschriften overleveren aan mijn kinderen maar ook aan de kinderen van mijn leermeester. Ik zal dat op dezelfde manier doen tegenover de andere leerlingen die zich akkoord verklaren met de overige wetten van de geneeskunde en verder aan niemand. Bij het genezen zal ik de noodzakelijke dingen gebruiken, naar best inzicht en vermogen en ik zal niets uit onrecht doen. Ik zal geen vergif geven zelfs niet als ik erom gevraagd word.

Opmerking

Euthanasie

Ik zal ook nooit aan een zwangere vrouw iets toedienen dat de foetus doodt.

Opmerking

Abortus

Ik zal mijn leven en de geneeskunde zuiver en ongeschonden bewaren. En in elk huis waar ik binnenga zal ik me slechts bezighouden met de verzorging, ik zal elk onrecht vermijden, ik zal elke knoeierij vermijden, ik zal seksuele handelingen vermijden. Dit geldt zowel voor het lichaam van de vrouw als van de man en zowel van vrije mensen als van slaven. Al wat ik zie bij het verzorgen of al wat ik hoor zal ik aan niemand openbaren, maar ik zal een onschendbaar stilzwijgen bewaren.

Opmerking

beroepsgeheim

Dat alles ,zowel in mijn leven als in mijn beroep, voorspoedig en gelukkig uitvalt.Als ik deze eed ongeschonden bewaar of roem tot in de eeuwigheid. Als ik deze eed echter schend mag mij alle tegenspoed overkomen.