3.8 Hannibal trekt de Alpen over (p163 - 164)

Nadat Hannibal de Pyreneeën gemakkelijk overgestoken had, bereikte hij de Alpen met zijn leger en zijn lastdieren, waaronder zelfs olifanten. Het plan van Hannibal was gigantisch en zeer moeilijk: want voordien had niemand ooit deze bergen met zijn leger overgestoken. Bovendien brachten de hoge bergen en de massa sneeuw de Carthaagse soldaten, die reeds door geruchten vernomen hadden dat de overtocht verschrikkelijk zou zijn, nog meer in paniek. Nadat Hannibal zijn soldaten echter aangespoord had, begon de kolonne bij dageraad te stappen. De negende dag bereikten ze langs onbegaanbare paden en omwegen de top, 10. waar de soldaten, uitgeput door de inspanning en de oorlog, gedurende twee dagen rust gegeven werd. Maar de nogal hevige sneeuwval hernieuwde de enorme vrees. Toen de kolonne bom voortstapte over plekken die geheel met sneeuw bedekt waren, was de wanhoop op ieders gezicht duidelijk. Toen liet Hannibal zijn soldaten halt houden op een plek, 15. vanwaar er vooruit en opzij uitzicht was. Terwijl hij Italië en de vlakten aan de beide zijden van de Po aanwees, zei hij: ?Nu klimmen jullie over de wallen, niet alleen van Italië, maar ook van Rome; weldra zullen jullie kunnen afdalen en in de vlakte de tocht verder- zetten; met enkele gevechten zullen jullie de hoofdstad van Italië in handen hebben?. rD ging de kolonne verder maar de tocht was veel moeilijker dan ze bij de beklimming 20. geweest was. Want bijna elke weg was steil, eng en glad, zodat ze zich niet konden rechthouden zonder uit te glijden en de enen bovenop de anderen en de lastdieren op de mensen vielen. Toen echter een ongehinderd soldaat zich met moeite naar beneden kon laten glijden door met zijn handen struikgewas en wortels vast te houden, bleven ruiters en lastdieren pal staan als op het einde van de weg. 25. Want de rotsweg was door een grondverzakking onderbroken Dus besloot Hannibal zijn leger langs een omweg te leyden maar ook deze weg was totaal onbegaanbaar. Want men moest voortgaan over glad ijs en er waren geen wortels of struiken, waarop iemand met hand of voet kon steunen. Zo afschuwelijk was daar de worsteling, 30. terwijl de soldaten keer op keer neerstortten en de Iastdieren en olifanten in het ijs bleven steken Hannibal besliste een nieuwe weg aan te leggen. Omdat stenen wegkappen zeer moeilijk was, maakten de soldaten, nadat ze enorme bomen geveld en n stukken gehakt hadden, een reusacht stapel van brandhout en staken het in brand; dan goten ze er azijn over en de stenen, los door het vuur en de azijn, 35. braken ze met ijzeren werktuigen, zodat niet alleen de lastdieren, maar ook de olifanten konden weggebracht worden. Nadat vier dagen over de rotsweg voorbij waren, kwamen de bastdieren bijna om van honger; want de toppen waren immers bijna kaal en, als er enige weide was, bedekte de sneeuw ze. 40. In drie dagen daalde men vandaar af naar de vlakten, waar de Iastdieren naar de weide gebracht werden en aan de uitgeputte mannen rust gegeven werd. Op de 1 5de dag bereikte Hannibal, nadat hij met zijn leger de Alpen overwonnen had, Itali