Odysseus bij de tovenares Circe

Odysseus roept de vrienden samen: "Vrienden", zegt hij, "blijf hier en wacht op me: ik wil het eiland onderzoeken." Odysseus dwaalt door het hele eiland: Hij bekijkt lange rivieren, hoge bergen en onbekende bomen. Hij ziet ook een groot en mooi gebouw. Maar in de gebouwen vindt hij geen mensen. In het bos kan hij een groot hert vangen. Later keert hij terug naar zijn vrienden. De vrienden groeten de leider en maken het avondmaal klaar. Na het avondmaal vragen zij: "Odysseus, wie woont hier? Is er gevaar? Wat kunnen we op het eiland vinden? Zijn er veel of weinig steden, zijn de mensen rechtvaardig of onrechtvaardig? Wij vrezen allen?" "Vrienden, de sterren raden nu een aangename slaap aan slaap gedurende vele uren van de nacht." Maar Odysseus zelf kan niet slapen: het mooie gebouw komt dikwijls voor zijn ogen? Plotseling ziet de mooie Circe de Grieken. De tovenares lacht en zegt: kom binnen gasten, kom binnen. Jullie hebben toch wel honger? Dan gaan allen het paleis binnen behalve Eurylochus. Want Eurylochus wacht voorzichtig zijn vrienden voor de poort op. De slaven van Circe dienen gauw het voedsel en de wijn op, maar de wijn is vergiftigd. En,kijk plotseling worden de ongelukkige gasten varkens. Eurylochus haast zich naar Odysseus en vertelt over het ongelukkige lot van de vrienden. De overige vrienden zijn zeer ongelukkig en wensen, maar Odysseus zegt dadelijk: "ik moet onze vrienden bevrijden", "ik ben niet bang voor de tovenares". Onderweg smeekt Odysseus de god Mercurius: "Mercurius zoon van Jupiter, jij helpt mij altijd, help me ook nu." En Mercurius luistert naar de trieste leider en wijst het heilige kruid. Voor het paleis roept Odysseus Circe en roept: "laat mijn vrienden vrij". Circe is blij omdat de leider van de Grieken aanwezig is en zegt: "ook jij wil toch wel een mooi varken worden?" Maar het kruid van Mercurius redt hem. Daarom roept Circe woedend: "Wie ben jij? Waarom word je geen varken?" Maar Odysseus roept opnieuw:"laat mijn vrienden vrij?" Eindelijk,na vele strenge woorden van Odysseus, opent Circe de poorten van de stal en laat de Grieken vrij? Kijk, plotseling worden de varkens opnieuw mensen! Maar de Grieken kunnen nog niet naar huis terugkeren: Want Odysseus blijft gedurende lange tijd bij de mooie Circe.