Hercules bij de Amazonen

Wie kent Hercules niet? Hercules doodt op bevel van koning Eurystheus eerst de woeste leeuw van Nemea. Vervolgens legt Eurystheus Hercules een nieuw moeilijk werk op.

De koning roept Hercules bij zich en zegt: "Je bent een sterke man, ik wil je een moeilijke taak opleggen. In een ver en duister land wonen de verschrikkelijke Amazonen.

In dat land wonen alleen maar vrouwen: mannen durven dat land niet bezoeken. De koningin van de Amazonen wordt Hippolyta genoemd. Indien je wil, zoek kameraden en haast jullie naar dat onbekende land. Hippolyta bezit immers een prachtig geschenk van Mars, een gouden gordel. Breng me die gordel. Maar de taak is niet gemakkelijk.

De Amazonen zijn sterke vrouwen, snelle ruiters en wrede soldaten. Meer nog, indien bij hen een baby wordt geboren wordt een meisje gered (bewaart), een jongen wordt onmiddelijk gedood. Durf je deze zware opdracht aannemen?" De stoutmoedige Hercules antwoordt echter: "Ik wil de volgende maand terugkeren met de gouden gordel".

Hercules zoekt kameraden en samen met hen vaart hij met een vlug schip naar het onbekende land. Na korte tijd vindt hij Hippolyta. De koningin van de Amazonen vertrouwt de beroemde Griekse man en zegt: "Indien je van me houdt, bied (=geef) ik je mijn gouden gordel.

Maar godin Juno is jaloers op Hercules en zegt een leugen aan de overige Amazonen: "Hercules wil jullie koningin ontvoeren. Bedankt Hercules jullie koningin voor liefde? Een zeer groot gevaar hangt bouven jullie hoofd!"

De Amazonen beginnen dus met de Griekse mannen een afschuwelijke oorlog. Ten slotte overwinnen Hercules en zijn kameraden de Amazonen, laten de ongelukkige Hippolyta achter, en keren samen met de gouden gordel naar Eurystheus terug.