[CAESAR] De Bello Gallico, V, 33 (deel1)

Omdat hij niets voorzien had, begon Titurius dan pas te beven, en hij rende van links naar rechts en verspreidde de cohorten. Hij deed zelfs dat bedeesd en zodanig dat alles scheen te mislukken. Hetgeen meestal voorkomt bij hen die gedwongen worden een beslissing te nemen in een hachelijke situatie. Cotta daarentegen had erover nagedacht dat dit onderweg kon gebeuren, en was daarom niet de verantwoordelijke voor het vertrek. Hij ging tot het uiterste voor een algemene redding. Hij vervulde zowel de taak van een bevelhebber door de soldaten bij naam te roepen en ze aan te sporen, als de taak van een soldaat door te vechten. Omdat het door de lange colonne niet gemakkelijk was om op eigen houtje alles te beredderen en te voorzien wat overal moest gebeuren, bevalen de bevelhebbers door te vertellen de tros te verlaten en in een kring te gaan staan.