[CAESAR] De Bello Gallico, II, 15 De beginsituatie

De Nerviërs grensden aan het gebied van de Ambianen. Toen Caesar informeerde over hun karakter en gebruiken, kwam hij het volgende te weten: de handelaars hebben geen toegang tot hen, ze dulden niet dat er wijn en andere luxeartikelen ingevoerd worden, omdat volgens hen hun karakter en moed hierdoor verslappen; het zijn wilde maar moedige mensen; ze schelden de overige Belgen uit en verwijten hen omdat ze zich aan het Romeinse volk hebben overgeleverd en hun voorvaders verraden hebben. Ze bevestigen dat ze noch gezanten zullen zenden, noch zullen ze vredesvoorwaarden ontvangen.