Hoe de stad Athene aan haar naam kwam:

In Attica vinden de mensen een mooie plaats. Dus ze willen daar een stad stichten. De goden twisten. Want elke god is bereid de plaats te beschermen en in ruil voor de bewaking daar een zeer grote tempel te hebben. Twee goden ijveren het meest over de heerschappij van de plaats. Enerzijds is er Poseidon, anderzijds Athena. Dus zegt Zeus: De keuze is aan de mensen. En de mensen denken lange tijd na. Want de twee geschenken zijn nuttig. Ten slotte hechten ze meer waarde aan het geschenk van Athena. Dus bouwen ze uit dankbaarheid op de Attische grond vele tempels voor Athena en daarom noemen ze de plaats Athene.