De zee van Hell

Athmas en Nefel? zijn koning over Orchomenos.Zij hebben twee kinderen waarvan het ene Hell? en het andere Frixos heet. Wanneer dus Athamas een andere vrouw neemt, is de moeder van de kinderen erg boos op haar man en onmiddellijk gaat ze weg naar [het land van] de goden van bij wie zijzelf komt. Ze laat dus de kinderen in het huis achter bij hun vader en bij de andere vrouw die Ino heet. Van op de berg Olympos bemerkt de moeder dat de kinderen slecht behandeld worden door die vrouw. Onmiddellijk dus wordt Hermes, de boodschapper van de goden, door haar gestuurd, samen met een goddelijk ram. Die ram heeft een gouden huid en vliegt in de lucht. In Orchomenos legt Hermes de kinderen op de rug van het wonderbaarlijke dier en zo vluchten ze doorheen de wolken weg uit hun vaderland. Op de volgende dag, waarop de ram boven de zee vliegt, valt de dochter van Athmas door de inspanningen in slaap en klampt zich niet meer vast aan de ram. Ze valt naar de diepte (van de zee) en sterft. Daarom wordt de zee tussen Thracië en Azië de zee van Hell? genoemd. Haar broer komt na een lange reis boven de Zwarte Zee in de stad Kolchis aan. Daar ontvangt Aietes, de leider van de inwoners van Kolchis,het kind en voedt het op. Uit dank offert Frixos de ram aan de goden en geeft de gouden huid aan Aietes.