Eerst roem, dan pas geluk

Een wijs mens gaat naar Pyrrhus die van plan is een veldtocht te ondernemen tegen Italië. De wijze zegt: "Wat [ga je doen] na de overwinning in Italië?" Pyrrhus antwoordt: "Weet je niet dat ik ook over Sicilië wil heersen?" De wijze: "Ik weet [dat] niet. En wat [ga je doen] na de zege in Sicilië?" Pyrrhus: "Ik ruk op naar Egypte." De wijze: "En waarheen wil je je leger leiden na de overwinning in Egypte?" Pyrhus: "Vandaar onderneem ik een veldtocht tegen Macedonië." De wijze: "En dan?" Pyrrhus antwoordt niet onmiddellijk. Hij denkt immers enkele tijd na. Tenslotte zegt hij: "Dan wil ik vrije tijd hebben. Iedere dag wil ik samen met mijn vrienden eten en drinken." De wijze is verwonderd en zegt: "Zijn die dingen ook nu niet voor jou mogelijk indien je niet ten oorlog trekt?" Wanneer Pyrrhus dat hoort, wordt hij erg boos op de wijze en zegt: "Een mens die niet de roem najaagt, is het geluk niet waard."